Yatay - Dikey Geçiş ve Uyum Komisyonu

Komisyon Başkanı: Öğr. Gör. Bilal YAZICI
Üye: Öğr. Gör. Bihter AKYOL DAYI
Üye: Öğr. Gör. Anıl SARIKAVAK
 
GÖREVLERİ
1.         Yatay Geçiş yapan öğrencilerin ders uyumlarının düzenlenmesi
2.         Özel öğrenci ders uyumlarının düzenlenmesi
3.         Senato kararlarına uygun olarak derslerin eşleştirilmesi
4.         Konu ile ilgili olarak Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen diğer işler