Uluslararası İlişkiler ve Erasmus-Socrates Komisyonu

Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi  İlkay Canan OKKALI
Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH ALEMDARİ
 
GÖREVLERİ
1.        ERASMUS-SOCRATES programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerin işlemlerinin takibi
2.        ERASMUS-SOCRATES programı kapsamında giden ve gelen öğrenciler ile iletişim
3.        Konu ile ilgili Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen diğer işler