Genel Bilgiler

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 29 Nisan 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kurulmuş olup, Trabzon’un Akçaabat ilçe merkezindeki fakülte binasında eğitim faaliyetine başlamıştır. Fakültemiz;18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesinden ayrılarak Trabzon Üniversitesine bağlanmış olup Fakültemizin ismi  5/2/2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete de yayımlanarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 

Fakültemiz sanat ve tasarım odaklı, multidisipliner yapıda, tasarım, sanat ve teknolojideki gelişmeler ışığında Bauhaus temelli çağdaş sanat anlayışında yapılandırılmıştır. Geleneksel atölye yaklaşımının benimsendiği  fakülte bünyesinde Resim, Heykel ve Fotoğraf olmak üzere üç  bölüm bulunmaktadır. Güzel sanatlar alanında çok sayıda sanatçı yetiştirmiş olan Resim bölümü 2009-2010  akademik yılında itibaren öğrenci alımını sürdürmektedir. Resim bölümü başlangıcından itibaren giderek zenginleşen eğitim kadrosu ile deneyimli ve alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Heykel ve Fotoğraf bölümlerine henüz öğrenci alınmamış olup en kısa zamanda bu bölümlere öğrenci alımı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Fakültemiz bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.