Fuar ve Sergi Düzenleme Komisyonu

Fakülte Koordinatörü: Prof. Dr. Raif KALYONCU (Dekan V.)
Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özyonar ÇIRAK
Üye: Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH ALEMDARİ
Üye: Öğr. Gör. Anıl SARIKAVAK
 
GÖREVLERİ
1.         Ulusal Uluslararası düzeyde yapılan Sanatsal Etkinliklerde iletişim, sergileme gibi
2.         Dekan ve Bölüm Başkanlığınca verilen görevleri yapmak.