Fotoğraf Bölümü

Fakültemiz  bünyesinde 03.06.2005 tarih ve 196 sayılı Senato kararı ile Fotoğraf Bölümünün açılması kararı alınmış ve ilgili karara istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2005 tarih ve 815993 sayılı yazıları ile ilgili bölüm açılmıştır.

Ulu Önder Atatürk’ün 10.yıl söylevindeki (29 Ekim 1933); “ Türk Milletinin tarihi bir vasfı da Güzel Sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” ana vurguları ile sanat dünyasına alanında donanımlı, bilgi birikimine sahip; kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda Fotoğraf Bölümünün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bölüme öğrenci alınacaktır.