Farabi ve Mevlana Komisyonu

Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONAR ÇIRAK
Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Bilal YAZICI
 
GÖREVLERİ
1.         Farabi programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerin takibi
2.         Farabi programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerle iletişim
3.         Konu ile ilgili Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen diğer işler