Fakülte Yönetimi

DEKAN V.
Prof. Dr. Raif KALYONCU

 
DEKAN YARDIMCISI 
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI


FAKÜLTE SEKRETERİ V.
Mustafa GÜLAY