Fakülte Yönetim Kurulu

 
 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 
 Prof. Dr. Raif KALYONCU  Dekan V.
 Prof. Dr. Abdullah AYAYDIN  Profesör Üye
 Prof. Dr. M. Kayhan KURTULDU  Profesör Üye
 Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI  Profesör Üye
 Doç. Dr. Mehmet AKPINAR  Doçent Üye
 Doç. Dr. Mustafa ÜREY  Doçent Üye
 Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI  Dr. Öğr. Üyesi Üye
 Mustafa GÜLAY (Vekâleten)  Raportör