Fakülte Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Fakülte Koordinatörü: Prof. Dr. Raif KALYONCU ( Dekan V.)
Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONAR ÇIRAK(Bölüm Başkanı)
 
GÖREVLERİ
1.         Fakültenin tanıtımına yönelik çalışmaların planlanması
2.         Fakülte paydaşlarıyla (Mezun,Aile,Personel,Pesmi ve Tüzel Kurumlar,vb.) iletişimin güçlendirilmesi
3.         Başka üniversitelerle ortak etkinliklerin programlanması
4.         Konu ile ilgili fakülte stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi
5.         Konu ile ilgili öğretim elemanlarına Dekanlık ve Bölüm Başk
anlığı tarafından görev dağılımının yapılması