Fakülte Kitaplık ve Yayın Komisyonu

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONAR ÇIRAK (Bölüm Başkanı)
Üye: Arş Gör.Dr. Yusuf Emre IŞIK
Üye : Arş. Gör. Aykut Alp GÜREL
Üye : Arş. Gör. Adil KÜÇÜKOSMAN
 
GÖREVLERİ
1.         Mevcut Fakülte kitaplığının zenginleştirilmesi
2.         Fakülteye yönelik kaynakların takip edilerek, Üniversite Merkez Kütüphanesine alımının sağlanması
3.         Mevcut Fakülte kitaplığının veri tabanının oluşturulması
4.         Akademisyenlerin yayın yapma konusunda bilgilendirilmesi
5.         Konu ile ilgili Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen diğer işler