Eğitim Komisyonu

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONAR ÇIRAK
Üye: Öğr. Gör. Bihter AKYOL DAYI
Üye: Öğr. Gör. Bilal YAZICI
 
GÖREVLERİ
1.         Bilgi paketlerinin güncellenmesi
2.         Ders içeriklerinin her yıl gözden geçirilmesi
3.         Oryantasyon programlarının düzenlenmesi
4.         Özel yetenek sınavlarının sorunsuz işletilmesi
5.         Mezuniyet törenlerinin programlanması ve düzenlenmesi
6.         Konu ile ilgili Dekanlık ve Bölüm başkanlığı tarafından verilen diğer işler