Dijital Arşiv Komisyonu

Üye: Öğr. Gör. Anıl SARIKAVAK
Üye: Arş Gör.Dr. Yusuf Emre IŞIK

GÖREVLERİ
1.         Fakülte ve Bölüm Faaliyetlerine ait kaynak ve görsellerin dijital ortamda arşivlenmesi.
2.         Dönem sonuna ait sınav sonu belgelerinin dijital ortamda arşivlenmesi.